לא לנסות להעביר טעם רע בפה, באמצעות אוכל

 אחת הטעויות באכילה, בדיאטה

זה לנסות להעביר טעם רע שיש בפה

באמצעות אכילת משהו אחר


אם יש עם רע בפה

תנו לו להיות

הוא תוצאה של מה שאכלתם

או תהליכים אחרים פנימיים או גופניים


אל תנסו להעביר אותם עם אוכל

תתמודד איתם בצורה אחרת

רשומות פופולריות